Wie ontwerpt de iPad woning?

Samen met Eric de Munck van Centrum Hout en Nelleke Nelis van VACpunt Wonen hebben we de workshop ‘ontwikkeling gericht op gebruikerswelzijn’ vormgegeven. En al in de voorbespreking ontdekten we dat wij als professionals in de bouw heel gauw geneigd zijn om in oplossingen te denken. Daarbij vergeten we vaak nog te denken vanuit de ongemakken en comfortaspecten die een bewoner ervaart. Dus we spreken over ventilatiehoeveelheden, of zelfs over ‘installaties’ in plaats van ‘frisse lucht’ en ‘geen tocht’ en dergelijke.

Denken vanuit de gebruiker

Overigens gaat gebruikerswelzijn verder dan alleen binnenklimaat, het gaat ook over voldoende bergruimte en geborgenheid bijvoorbeeld. Het is maar vanuit welk standpunt je waarneemt. Paul Iske gaf ons in de introductie van de dag een aantal mooie voorbeelden die dit onderstrepen. Een daarvan is het filmpje dat je hieronder ziet. Dit gegeven namen we in de workshop als startpunt. Zo wilden we met elkaar de perceptie van de bewoner ervaren.

Wat hebben we dan nodig in de bouw?

Tja, de volgende ronde was iets lastiger: wat missen we in de bouw, wat hebben we nodig om dan werkelijk die iPad woning te kunnen ontwikkelen? We hebben in discussies een lijst opgesteld en die vervolgens gescoord: wat hebben we het meest nodig? We hebben de workshop twee keer kunnen houden en in de uitkomsten is een vooruitgang in gedachten te bemerken.

In de eerste ronde hadden we het vooral over direct contact met de eindgebruiker en de inschatting van wat die gaat willen. In de tweede ronde werd genoemd dat we behoefte hebben aan een visionair, iets geheel nieuws (de woning herontdekken). En dat we alle details tot in het uiterste met bewoners moeten testen. Wat beiden gemeen hebben is dat we meer in direct contact met de eindgebruiker willen ontwikkelen, in plaats van dat we er vanuit gaan dat we wel weten wat die gebruiker wil. Tenzij je natuurlijk een goed visionair bent zoals Steve Jobs…

Wie pakt de handschoen op?

De handschoen is dus door ons in de ring gegooid, maar wie gaat die nu vervolgens oppakken? Omdat al aangegeven werd dat dit congres van Reframe Housing een startpunt is in het anders denken, waarbij de gebruiker écht centraal gesteld wordt, waarbij we onze perceptie gaan verbreden en misschien wel bijstellen, willen we graag met jullie hierover verder denken. En wie weet komen we dan wel tot die iPad woonbeleving!

Mocht je interesse hebben om hierover verder mee te denken, dan hoor ik dat graag! Stuur dan een mail aan mij, cindy.vissering@sbrcurnet.nl

— eerder verschenen bij SBRCURnet

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.