Wat doe je met de bestaande gevel als je energieneutraal wilt renoveren? Ervaringen van een bouwbedrijf, deel 2

Binnen de deal Stroomversnelling Koop is er een aantal partijen dat een eigen product ontwikkelt. Van der Leij Bouwbedrijven & CLIMATE construction is er daar één van. In een aantal sessies, gefaciliteerd door Alwin Nieuwenstein, coach vanuit de Supportroute van Platform 31 voor de aanbieders uit de Stroomversnelling Koop, doorlopen zij de benodigde stappen om van het concept een product te maken. In een serie blogs lees je meer over dit traject. Lees hier de 1e blog Hoe maken wij Nul-Op-de-Meter?

In deze blog de uitgangspunten voor de ontwikkeling van een product dat is ingezet bij de renovatie van een gevel naar energieneutraal.

Als basis van het concept Climate Construction gebruikt het innovatieteam bij Van der Leij Bouwbedrijven heel duidelijk de Trias Energetica: éérst het gebruik beperken met een ‘superschil’ en de rest duurzaam opwekken. In veel Nul–Op-de-Meter (NOM) producten ligt de nadruk op de installaties, maar zij wilden heel duidelijk als eerste uitgangspunt een goede bouwkundige basis neerleggen. Dit houdt in dat zij met een nieuwe EPS gevel een Rc-waarde van 7 willen behalen, dat de vloer na-geïsoleerd wordt tot een Rc van 3,5 en dat ze een nieuw dak met een Rc van 7 plaatsen. En dat het geheel voldoende luchtdicht wordt gebouwd.

Eén van de technische vraagstukken waar zij vervolgens mee worstelden was de keuze van de inzet van de bestaande gevel. Ze zagen in feite 3 opties:

  1. De gevel blijft staan en er wordt een nieuwe gevel voorgezet;
  2. Het buitenspouwblad van de bestaande gevel wordt eraf gehaald en een nieuwe gevel wordt ervoor geplaatst; of
  3. De gevel wordt weggehaald en er komt een nieuwe voor in de plaats.
Varianten-plaatsen-gevel-1444740466

De drie varianten voor het plaatsen van een nieuwe gevel gescoord naar de drie waarden voor een Nul Op de Meter renovatie: 0 = nul energie, 10 = in 10 dagen verbouwen, 45 = investering gelijk aan de wegvallende energierekening over 30 jaar (voor een gemiddelde woning met gemiddeld huishouden is dat € 45.000).

Na stevige discussies en het afwegen van de varianten besloten zij om dit aspect open te houden, omdat het vaak afhangt van de woning die gerenoveerd moet worden. Dus eigenlijk bieden zij de drie varianten aan.

Integratie installaties

Om de bewoner zo weinig mogelijk te belasten, wilden ze bovendien de renovatie liefst zoveel als mogelijk vanaf de buitenzijde uitvoeren. Van der Leij geeft er de voorkeur aan om de installaties te integreren IN de gevel. Ze waren niet zo gecharmeerd van de oplossing van het plaatsen van een installatiekast buiten de woning.

Samen met Itho Daalderop organiseerde het innovatieteam vervolgens een aantal integratiesessies. En ze zorgden ervoor dat bij deze sessies beide kanten niet alleen commercieel georiënteerde mensen aan tafel zaten, maar ook de techneuten. ‘En omdat aan beide zijden was gezegd dat ze open met elkaar konden spreken, ontstonden hier de mooiste brainwaves,’ aldus André Hehemann, innovatiemanager bij Van der Leij Bouwbedrijven. Zoals het opdelen van een waterdrukvat in drie kleinere cilinders, waardoor het in de gevel zou kunnen passen. Meer over deze sessie vind je hier.

Efficiënt werken

Om tot een product te komen, vond het innovatieteam het ook noodzakelijk om op een andere manier te gaan werken. Ze wilden het inmeten direct drie dimensionaal digitaal uitvoeren (BIM as Built), om snel een 3D beeld te krijgen van de bestaande situatie. Op basis hiervan kunnen ze aanpassingen direct digitaal invoeren en inzichtelijk maken en gebruiken bij de geïndustrialiseerde uitvoering. Bij de uitwerking van de renovatie hebben ze nadrukkelijk het werken in een 3D model en BIM ingezet.

In de volgende blog meer over samenwerken met partijen.

Kennispartnerproject Stroomversnelling Koop
Van der Leij bouwbedrijven maken onderdeel uit van het Kennispartnerproject Stroomversnelling Koop.

Deze blog is eerder verschenen bij SBRCURnet.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.