SBR-publicatie ‘Levensduur van bouwproducten’

Methode voor referentiewaarden

In het voorjaar van 2009 kwam van verschillende kanten de vraag naar een actualisatie van de SBR-levensduurcatalogus van bouwproducten uit 1998. De tijd was er blijkbaar rijp voor. Na het samenstellen van een commissie bleek in de eerste vergadering dat er veel meer speelde dan alleen het vernieuwen van de levensduurdata. De vraag was ook hoe generieke data afgestemd kunnen worden op projectspecifieke gegevens en wat de bandbreedte kan zijn in de levensduur van een bouwproduct. Dit om het risico te kunnen inschatten hoeveel korter of langer men van het bouwproduct gebruik zou kunnen maken.

Met deze ambities is de commissie aan de slag gegaan en het resultaat ligt hier voor u. Gaandeweg kwam er meer bij kijken dan in eerste instantie verwacht was. Dit betekent tevens dat deze publicatie geen eindproduct is, maar eerder een opstap naar verder onderzoek en het verzamelen van data. Daarom kan ik hier met recht zeggen: wordt vervolgd.

ir. Cindy Vissering
projectmanager SBR
(uit het voorwoord)

Meer informatie over de publicatie:

Deze catalogus geeft u op basis van praktijkwaarden voor 500 bouwproducten de meest actuele levensduur. Met behulp van een methodiek, gebaseerd op de ISO norm 15686, die de catalogus beschrijft, wordt u zich bewust hoe u de levensduur van bouwmaterialen kunt inschatten voor uw specifieke projectgebonden situatie.

Levensduur belangrijk voor milieubelasting
De levensduur van bouwproducten speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de milieubelasting van producten, en uiteindelijk een gebouw. Daarnaast vormt de levensduur van bouwmaterialen een uitgangspunt bij het berekenen van de levensduurkosten van een gebouw en het bepalen van de onderhoudscycli van bouwdelen.

Artikelnummer 624.11
ISBN 978-90-5367-538-0
Jaar van uitgave 2011

De publicatie is te vinden bij SBRCURnet.nl

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.