Méér dan alleen energie

Blog-brieven van Selina Roskam, RVO en Cindy Visserinf, SBRCURnet

Hoi Selina,

Een kritische noot ga ik zeker niet uit de weg. Ik geef er wel de voorkeur aan om ook een oplossingsrichting aan te geven hoe het dan eventueel beter zou kunnen.

In dat kader wil ik ook graag de focus op energie in het kader van duurzaam bouwen wat verbreden. Vanuit de overheid (en ook vanuit politiek Europa) blijft de focus nog steeds heel erg op energie gericht. Met de nearly Zero Energy Buildings (nZEB) en programma’s als Stroomversnelling met Nul Op de Meter. Duurzaam bouwen is breder dan alleen energie. Naar mijn mening gaat het om de balans tussen de verschillende aspecten, dus ook binnenmilieu en materiaalgebruik bijvoorbeeld. Het zou mooi zijn wanneer RVO.nl hierin een leidende rol zou kunnen nemen.

Active House
Met die grondgedachte ben ik dan ook betrokken bij Active House, zowel in Nederland, als ook internationaal. Active House is een visie die het gebouw holistisch wil benaderen. Zij doen dat aan de hand van drie focus pijlers comfort, energie en milieu. Natuurlijk is energie een belangrijk aspect en willen we naar energieneutrale, of zelfs energieleverende gebouwen. Maar we bouwen uiteindelijk voor de gebruiker van dat gebouw, en daarbij hoort een gezond binnenmilieu. Zoals RVO.nl het programma Frisse Scholen heeft uitgerold om te pleiten voor een beter binnenmilieu in scholen. De ambitieniveaus gaan ook bij Active House hoger dan bouwbesluit niveau. Omdat het uitgangspunt is dat bouwbesluit de minimale maat is, niet de streefwaarde.

Active House heeft als doelstelling dat er betere gebouwen gerealiseerd worden, die meer geven dan nemen. Bij Active House gaat het niet om het behalen van een label, of bepaalde normwaarden. Het gaat om het onderschrijven van de visie die tegelijkertijd met een concept toegepast kan worden. Zo kan er een Passiefhuis of een Nul Op de Meter zijn, waarbij tevens de Active House visie nageleefd is. Je zou kunnen zeggen een soort van ‘Active House Inside’. De specificaties zijn slechts een richtlijn, de radar geeft een beeld van in welke mate de verschillende aspecten zijn meegenomen in het ontwerp en het uiteindelijke resultaat.

Prestatiegarantie
En om dat uiteindelijke resultaat gaat het natuurlijk. We kunnen ambiëren en berekenen wat we willen, het gaat om wat er werkelijk gepresteerd wordt. En daar schieten we nog wel eens tekort. Er wordt relatief weinig écht gemeten of gecontroleerd. Dit was ook één van de opmerkingen die blijft hangen uit de workshop die Active House organiseerde op de internationale conferentie Healthy Buildings in Eindhoven gisteren (20 mei). Juist die prestatiegarantie en kwaliteitsborging wordt de komende tijd een belangrijk item. Ik hoop alleen dat dit niet alleen op het gebied van energie vorm krijgt, maar vooral ook op aspecten voor het binnenmilieu, omdat dit het leefklimaat van onze gebouwen bevorderd. Op hetNulNu congres in Utrecht op maandag 1 juni a.s. wordt de grip op de energieprestatie behandeld. Zowel in monitorgegevens wat er nu al is als in suggesties hoe de sector dit verder kan aanpakken en uitrollen.

Meerwaarde
Met de Active House partners in Nederland zijn we deze week op bezoek geweest bij Pret a Loger, die nu in Delft opgesteld staat (op de locatie van het afgebrande Bouwkunde gebouw, waar ik nog mijn opleiding heb genoten). Een Nul Op de Meter concept waarbij extra leefruimte is gecreëerd met een serre, die helemaal open kan zodat ’s zomers het terras net zo groot is als daarvoor. Er is ruim rekening gehouden met comfort aspecten, zoals ook het plaatsen van solar-tubes voor extra daglicht midden in de woning. Mede door die extra aspecten, is er momenteel geen bouwbedrijf die het concept veder wil uitwerken en wil gaan aanbieden, het is nog te duur. Maar juist die extra aandacht voor comfort kan een ‘unique selling point’ zijn. Welke aanbiedende partij durft de uitdaging aan?

Deze blog is ook gepubliceerd op LinkedIn en een antwoord op de Blog van Selina, deze kun je hier vinden.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.