Hoe stroomt de Stroomversnelling Koop?

Het bruist en borrelt in de Stroomversnelling. Maar met alle inspanning staat er nog geen pilot-woning van de Stroomversnelling Koop. Wat is er dan wel gebeurd? Vanuit mijn betrokkenheid bij de supportroute voor de aanbodzijde bij de Stroomversnelling Koop als kennispartner project, geef ik je inzicht in waar we staan.

Het vraagt een grotere inspanning dan de programmamakers van de Stroomversnelling Koop hadden verwacht om tot de eerste pilot-woningen te komen. Ook bij de Stroomversnelling Huur heeft het even geduurd voordat het begon te stromen, en deze kabbelt nu vrolijk. De Stroomversnelling Koop ontmoet andere dammen dan bij de Huur, maar het vooruitzicht is positief.

Het beste kan de stand van zaken bekeken worden langs de lat van MG-SPI (een strategie voor het stellen van doelen, tot het behalen van die doelen van Nisandeh Neta. Het geeft de volgorde aan van de fases in het proces: eerst de Mindset en dan het doel (Goal) stellen, om vervolgens de juiste Strategie te kiezen, hierop een Planning te maken en die vervolgens uit te voeren (Implement). Wat opvalt is dat er op verschillende fronten tegelijk gewerkt wordt. Gelukkig is er binnen de supportroute gekozen voor een aangepaste route, en zal hier een omslag in komen. Dit versnellingstraject wordt binnenkort gestart met een aantal bedrijven dat daar aan toe is.

Doelen stellen

In feite is men bij de Stroomversnelling begonnen met het stellen van doelen. Door de deal te ondertekenen, hebben de aanbiedende partijen zich gecommitteerd aan de doelstelling nul-10-0 (nul energie rekening, 10 dagen verbouwen tegen een gelijkblijvende woonlast). Daarbij hoort ook het geven van een prestatiegarantie van 30 jaar. Op dat laatste hebben velen zich verkeken, want dat is nog zo eenvoudig niet. Hier worden momenteel stappen in gemaakt, zoals het model prestatiegarantiecontract en de Bouwgarant Energieprestatiegarantie (nog niet helemaal afgestemd op het Nul op de Meter aanbod). Ook kan hierin geleerd worden van de ervaringen in de Stroomversnelling Huur.

Ook de kosteneis blijkt niet eenvoudig, maar daar worden zeker stappen in gemaakt. Bovendien zijn gemeentes en provincies druk met het reserveren van een extra bijdrage voor de pilot-woning, die volgens de deal nog € 15.000 hoger in kosten mag uitvallen. De ronde daarna zijn de meerkosten voor de aanbiedende bedrijven zelf.

Mindset 

De afgelopen periode is er in de supportroute voor de aanbodzijde naast de energieprestatie veel aandacht geweest voor de mindset. Bouwbedrijven weten heel veel van de uitvoering en de technieken, maar iets minder van marketing. Terwijl het hier om een relatief nieuw product gaat dat ook werkelijk als zodanig in de markt gezet dient te worden. Het aansluiten bij de doelgroep: ‘wat wil de klant’ is voor sommigen nog best een eyeopener. “Oh, dus we verkopen geen Nul-Op-de-Meter, maar comfort!” Het blijkt dat particulieren meer geïnteresseerd zijn in bijvoorbeeld warme voeten en geen tocht, dan dat de energierekening omlaag gaat.

Uitvoeren (Implement)

Dit is een aspect waar de aanbodzijde goed in is. Begin over de technieken, en aanbieders weten precies wat ze willen. Al lukt het ze nog lang niet altijd om de juiste koppeling te maken tussen de verschillende aspecten en vooral ook de aansluiting met de installatiesector blijkt een lastig punt (want er zijn geen boilers van maar 35 cm dikte). Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de aanbodzijde begonnen is met de uitvoering, zonder helemaal op alle vlakken de strategie en de planning goed in kaart te hebben. De aanbieders zitten te schreeuwen om pilot-woningen, maar die liggen niet voor het oprapen. Wat in de supportroute benadrukt wordt, is dat het niet alleen om een technisch concept gaat, maar juist om de gehele propositie er omheen.

Strategie en Planning

Omdat de resultaten nog niet zo ver zijn als dat men verwacht had, zetten we vanuit de supportroute een versnellingstraject in voor die aanbiedende bedrijven die zich daaraan willen conformeren. We ondersteunen deze aanbiedende partijen nog explicieter bij het formuleren van een propositie, die aansluit op wat de vraagzijde wil. Op basis hiervan zullen de eerste ervaringen met pilot-woningen opgedaan worden. Waarna de propositie aangescherpt en verbetert kan worden, voordat het echt als product in de markt gezet gaat worden.

Kortom er is al veel gebeurd, nog weinig zichtbaar voor de buitenwacht, en er staat heel wat op stapel.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.