Hoe je als bouwbedrijf voorsprong opbouwt – ervaringen van een bouwbedrijf, deel 3

Binnen de deal Stroomversnelling Koop is er een aantal koplopers dat een eigen product ontwikkelt. Van der Leij Bouwbedrijven & CLIMATE Construction is er daar één van. In een aantal sessies, gefaciliteerd door Alwin Nieuwenstein, coach vanuit de Supportroute van Platform 31 voor de aanbieders uit de Stroomversnelling Koop, doorlopen zij de benodigde stappen om van het concept een product te maken. In een serie blogs nemen we je mee in dit traject. Lees de 1e blog voor een introductie en blog 2 over de uitgangspunten voor de ontwikkeling. In deze blog meer over samenwerken.

‘Voorsprong krijg je niet door kennis achter te houden, maar juist door de kennis op een slimme manier met elkaar te delen. Zo kun je verder ontwikkelen. Vooral je houding is daarin van belang: vertel eens uit jezelf waar je mee bezig bent, in plaats van er vanuit te gaan dat de ander dat wel weet. Laat de ander weten wat werkelijk belangrijk is voor je, en wat je kunt toevoegen in de samenwerking en het einddoel’, zo beschrijft André Hehemann, innovatiemanager bij Van der Leij Bouwbedrijven het uitgangspunt voor samenwerken in zijn bedrijf.

Deze houding heeft zich bewezen in de manier waarop de samenwerking met onder andere Itho Daalderop tot stand is gekomen, mede doordat zij een zelfde visie hierop hebben. Hier lees je meer over hun integratiesessies.

In het DNA

Samenwerken zit bij Van der Leij Bouwbedrijven in het DNA. Zij hebben vanouds veel samenwerkingsverbanden met verschillende bedrijven en instanties. Binnen de ontwikkeling van een Nul-Op-de-Meter (NOM) product geven zij de manier van samenwerken een nieuwe dimensie. Ze zijn aan het onderzoeken of er samenwerkconstructies mogelijk zijn, waarbij er niet alleen een gedeelde investering is die vervolgens voor partners in een opdracht uitmondt, maar ook of er een gedeelde verantwoordelijkheid mogelijk is.

Bij het beoordelen van mogelijke partners vinden zij hierbij een aantal aspecten van belang:

  • De partner moet zich niet als leverancier willen opstellen, maar als partner van het totaal;
  • De partners dragen samen verantwoordelijkheid met het oog op wat ze het best kunnen beheersen, afhankelijk van de mate van invloed die zij hebben op het eindresultaat;
  • Er is vertrouwen nodig waarin partners hun belangen en verdienmodellen openlijk bespreken.

Hierdoor komt het besef dat niet alle betroken partijen in aanmerking komen voor een intensief partnerschap. Soms zal het blijven bij het delen van een voorinvestering, met uitzicht op een opdracht.

Flexibiliteit

In andere aspecten wil Van der Leij zelf nog een keuze hebben in de aanbiedende partijen, mede zodat zij de variatie in de vraag van de opdrachtgever zo op verschillende manieren kunnen beantwoorden. Hehemann: ‘Particulieren bieden we alleen totaal NOM-renovaties aan. De professionele markt, dus corpororatie, belegger en VVE’S en scholen bieden we daarnaast ook stapelbare energiebesparende oplossingen. Financiering speelt daarbij een grote rol. Bij corporaties kan een aanpak op mutatieniveau een welkome aanvulling zijn, door wijken aan te wijzen vanuit strategisch oogpunt. Omdat we goed hebben gekeken naar de typeringen aan woningen, en omdat de basisuitgangspunten van ClimateConstruction flexibel zijn, past het systeem bijna op alle woningen.’

Kennispartnerproject Stroomversnelling Koop
Van der Leij bouwbedrijven maken onderdeel uit van het Kennispartnerproject Stroomversnelling Koop.

In de volgende blog meer over de prestatiegarantie.

Deze blog is eerder verschenen bij SBRCURnet.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.