Het gaat om werkelijk resultaat bij Active House

Het was een interessante discussie in de workshop Active House. Het Bouwbesluit geeft een aardig ambitieniveau bij de comfortaspecten van de Active House Radar. Maar dat is een berekend niveau. Hoe is het werkelijk? Voorgerekende prestaties worden niet gecontroleerd door overheidsinstanties. Zelfs bij projecten waar men zou willen monitoren lukt dat niet. Daarvoor zijn allerlei redenen, maar vaak is dat het budget. Zodoende blijft de vraag in hoeverre de gebouwen werkelijk voldoen aan het gestelde ambitieniveau.

Een aantal interessante onderwerpen komt naar voren tijdens de Internationale Conferentie Healthy Buildings, gehouden in Eindhoven van 18-20 mei. De workshop Active House staat daar onder leiding van Atto Harsta van Aldus Bouwinnovatie en bestuur Active House Nederland. Eerst geeft Kurt Emil Eriksen, Secretary General van de International Active House Alliance een algemene introductie van de visie van Active House. Uitgangspunt daarvan is dat binnenklimaat, comfort en energie in balans zijn en dat de gezondheid van de bewoners centraal staat. Vervolgens geeft Kitty Huijbers van Nieman raadgevende ingenieurs en partner Active House Nederland, een uitleg over de werking van de Radar en de specificaties. Dan volgen er twee verdiepende presentaties met een aantal eye-openers; daarop gaan we hieronder verder in

Effectief licht komt van boven

(Dag)licht is niet alleen van belang om te zien waar we mee bezig zijn, het is ook van belang voor ons biologische ritme. Blauwig licht maakt ons actief, en een tekort aan licht maakt ons slaperig. Hester Hellinga van DPA Cauberg Huygen vertelt dat recent ontdekt is dat er, behalve de bekende staafjes en kegeltjes voor het omzetten van licht in beeld, in het oog ook receptoren aanwezig zijn die de hoeveelheid licht meten. De hoeveelheid licht heeft invloed op de activiteit van bepaalde hormonen, waaronder hormonen die ons wakker en actief houden. Het bijzondere is dat deze receptoren zich in de onderkant van het oog bevinden, en deze vangen vooral het licht op dat van bovenaf komt.

In binnensituaties zijn de normen voor het niveau van licht gerelateerd aan het verlichte werkoppervlak. Het kan dus zijn dat er voldoende lumen aanwezig zijn op het werkvlak, maar dat we toch niet goed wakker blijven omdat de ruimte eromheen relatief donker is.

Een ander aspect is dat ouderen meer licht nodig hebben dan jongeren. Dit komt doordat de ooglens naarmate we ouder worden verkleurt en minder goed licht doorlaat. Dit soort aspecten vraagt om een andere manier van omgaan en ontwerpen met licht, want beide aspecten komen niet terug in de berekening van de daglichtfactor.

Luchtkwaliteit slaapkamer hoogste prioriteit

Van het belang van licht naar het belang van donker. Jelle Laferge van de Universiteit van Gent heeft onderzoek gedaan naar de ervaring van slapen in een Active House. Hij laat zien dat we gewend zijn om woningen te ontwerpen op het gebruik gedurende de dag: verblijfsruimtes moeten voldoende daglicht en verse lucht krijgen. Maar het blijkt dat we zo’n 70% van de tijd die we binnen zijn, in de slaapkamer doorbrengen. En aangezien we daar ook het langst achtereen aanwezig zijn, is de hoeveelheid luchtverversing daar het belangrijkste. Jelle liet een aantal meetgegevens zien van Active House woningen die, zoals de Active House specificaties aangeven, 95% van de tijd een goede luchtkwaliteit hebben. Het zijn juist de slaapkamers die de overige 5% problemen krijgen. Daar zouden ventilatiesystemen op aangepast moeten worden.

Ook pleit Jelle voor slaapkamers met een lagere temperatuur. Omdat in energetisch zuinige woningen alle ruimtes min of meer dezelfde temperatuur hebben en deze ’s nachts niet lager wordt ingesteld, is de slaapkamer eigenlijk te warm. Veel kamers kunnen ook nog eens onvoldoende verduisterd worden.

Volmondig met elkaar eens

De aanwezigen waren het volmondig met elkaar eens over verschillende stellingen. Onder andere onderschrijft men dat het noodzakelijk blijft om de comfortaspecten onder de aandacht te brengen bij energie-efficiënte woningen. Monitoren van de werkelijke prestaties is daarbij van groot belang, want het vermoeden bestaat dat de meeste gebouwen het Bouwbesluitniveau niet eens halen.

Ook was men het met elkaar eens dat er nog veel meer aspecten zijn van het binnenmilieu, die wel van belang zijn, maar nog niet goed vastgelegd zijn in regelgeving en meetmethodes. Ook voor de Active House specificaties worden aspecten ter verbetering genoemd. Zoals in de workshop genoemd door Hester Hellinga en Jelle Laferge.

Eerder verschenen bij KAW-architecten

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.