Duurzaam bouwen = deel2

Duurzaam Bouwen = Duurzaam Materiaalgebruik

In de serie ‘Duurzaam Bouwen =’ deel 2: Duurzaam Materiaalgebruik. Veel reacties op de vorige blog over Energieneutraal Bouwen via LinkedIn leren ons dat onze aandacht van energie moet verschuiven naar materiaal. Dat is dan ook het onderwerp van de tweede blog uit deze serie.

Omdat we op energiegebied al redelijk ver zijn in wat kan, is het volgende aandachtspunt de toegepaste materialen. Toegepaste materialen hebben een grote impact op de milieubelasting van gebouwen.

Trias Ecologica

Zoals bij energie de trias energetica, kunnen we bij materialen uitgaan van de wat meer algemene trias ecologica:

  1. Voorkom onnodig gebruik van materialen
  2. Gebruik hernieuwbare bronnen
  3. Gebruik (eindige) bronnen efficiënt

Hierbij is het vooral van belang om te bekijken over welke type materialen we het hebben in een bepaalde toepassing en welke van de drie uitgangspunten het beste op dit type materiaal aansluit.

Beperk de hoeveelheid toegepaste materialen

Denk hierbij aan aspecten zoals: slank construeren, letten op zaagverlies en het benutten van fabrieksmaten of modulematen in het ontwerp. In feite gaat het niet alleen om minder materiaal toepassen, maar ook om de keuze van materialen met een zo laag mogelijke milieubelasting. Dit kan berekend worden via een levenscyclus analyse (LCA) of de milieuprestatie berekening voor gebouwen.

Hernieuwbare materialen

Dit zijn de ecologische materialen, de natuurlijke of biobased materialen. Het zijn de materialen die in overvloed door de natuur geproduceerd worden of door duurzaam beheer gekweekt kunnen worden (zoals bijvoorbeeld hout). Het principe dat hier geldt is dat de natuur de materialen sneller kan produceren dan dat wij ze verbruiken. Het zijn de materialen die in de biologische kringloop van de Cradle to Cradle filosofie passen en die over het algemeen als ‘duurzaam’ worden bestempeld.

Efficiënt inzetten van beschikbare materialen

Stewart Brand noemde het de zeven S-en: van ‘Site’ tot ‘Stuff’; van langdurige materiaaltoepassing tot zeer kort durend inzetten van materiaal. Een constructie bijvoorbeeld kan best 200 jaar blijven staan. Hiervoor kunnen dus materialen toegepast worden die een lange levensduur hebben, die wat lastiger te recyclen zijn en die in het begin zorgen voor een hogere milieubelasting.

Ook het slim inzetten van eerder gebruikte producten of bouwdelen en gerecyclede materialen heeft betrekking op het efficiënt inzetten van materialen. Dit kan ook door de milieuprestatieberekening gewaardeerd worden.
Denk ook aan het gebruik van lokaal beschikbare materialen en het terugnemen van de producten door de fabrikant, waardoor er een soort leaseconstructie ontstaat.

Dagelijkse Bouwpraktijk

Omdat er zoveel verschillende manieren zijn om naar duurzaam materiaalgebruik te kijken, lijkt het misschien ook lastig om dit te integreren in uw dagelijkse bouwpraktijk. Daarom laten we u aan de hand van praktische voorbeelden bijvoorbeeld op het gebied van Cradle to Cradle zien hoe anderen tot bepaalde materiaalkeuzes gekomen zijn. Hier is een serie gratis kennispapers voor geschreven over diverse projecten, zoals Cradle to Cradle®, een nieuwe bouwbenadering. Wilt u meer de diepte in? Ga dan naar de bijeenkomst: Duurzame certificering van proces tot materiaal.

— eerder verschenen bij SBRCURnet

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.