Duurzaam bouwen = deel 3

Duurzaam bouwen = een comfortabel binnenmilieu

Voor het creëren van een comfortabel binnenmilieu is de regelbaarheid van de systemen een vereiste. Met comfortabel bedoel ik ‘voldoende daglicht’, ‘zuivere lucht’, een ‘aangename omgevingstemperatuur’ en ‘geen storende geluiden’ vanuit de omgeving. Maar wat is ‘voldoende’, of ‘niet storend’?

Bandbreedte

De ene mens is de andere niet, dus de precieze waarden van deze elementen zijn niet exact vast te stellen. Het creëren van een comfortabel binnenmilieu betekent dat u moet werken binnen een bepaalde bandbreedte. Vanwege dit gegeven en de vaak zeer uiteenlopende wensen van gebruikers, vraagt elke situatie om een andere oplossing.

U kunt uitgebreide maatregelen nemen, maar dit is lang niet altijd nodig. Uit verschillende onderzoeken is namelijk gebleken, dat de wijze waarop we het binnenmilieu ervaren voor een groot deel afhangt van de mate waarin we het idee hebben dat we het kunnen beïnvloeden. Er zijn zelfs onderzoeken waaruit blijkt dat het al helpt wanneer we een loze knop aan de muur hangen, waarmee gebouwgebruikers de temperatuur zogenaamd kunnen regelen.

Daglicht

Zoomen we specifiek in op het element daglicht, dan weten we dat dit een duidelijk effect heeft op het comfortgevoel én op de productiviteit. Bij grote hoeveelheden daglichttoetreding geldt wel dat er gelet moet worden op verblinding en schittering. Lost u dit namelijk niet goed op, dan gaat de luxaflex of wat verder voor handen is dicht. Daglicht van boven (voor zover mogelijk) kan hierbij helpen, evenals indirect daglicht via een prachtige oplossing die al stamt uit de jaren 70: de lichtplank.

Bron: Velux.com, Foto: Adam Mørk

Temperatuur

Om het een en ander te verduidelijken met het oog op de temperatuur, neem ik mezelf als voorbeeld: wanneer ik druk aan het klussen ben in mijn huis, dan heb ik het liefst een omgevingstemperatuur van 18 graden. Maar zit ik film te kijken, dan geef ik de voorkeur aan ongeveer 21 graden. Zou ik in een modern huis wonen met een traag verwarmingssysteem, dan zou ik dat dus niet aan mijn wensen kunnen aanpassen. In dat geval zou het continue ongeveer 20 graden zijn, ook in ruimten die ik graag wat frisser heb, zoals mijn slaapkamer.

Lucht

Over de zuiverheid van de lucht in een gebouw is heel wat te doen. Vanuit de constructiematerialen worden vluchtige, giftige stoffen uitgescheiden in het binnenmilieu. Ook de mens levert zijn aandeel in het vervuilen van de lucht. Omdat het lastig is om alle verschillende stoffen te meten, wordt de CO2 aangehouden als maatstaf. Daarom is het slim om een ventilatiesysteem in te zetten dat zich automatisch regelt op de hoeveelheid aanwezige CO2.

Geluid

Ten slotte sta ik kort stil bij een element dat misschien wel het meeste ‘stof’ doet opwaaien. Geluidsoverlast leidt immers vaak tot grote irritaties: denk maar eens aan lawaai van de buren, of een hinderlijk geluid van een luchtverversingssysteem. Let daarom op voldoende afscherming van de installaties.

Meer informatie en brainstormsessie

Met deze blog heb ik kort wat aspecten willen aantippen voor het creëren van een comfortabel binnenklimaat. Uiteraard komt hier nog veel meer kijken. Wilt u hiermee aan de slag, neem dan de uitgangspunten van Active House als leidraad. U kunt ze vinden op www.activehouseNL.info.

Ook het Praktijkboek Gezonde Gebouwen is een aanrader. Daarnaast organiseert SBRCURnet in samenwerking met stichting ISSO op 6 november 2013 een brainstormsessie over het meten van het comfort in woningen. U kunt hier op uitnodiging aan deelnemen. Heeft u interesse, stuur dan alstublieft een e-mail naar cindy.vissering@sbrcurnet.nl


Bron: Velux.com, Afbeelding: COWI

— eerder verschenen bij SBRCURnet —

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.