Circulair heeft de toekomst

Blog-brieven van Selina Roskam, RVO en Cindy Visserinf, SBRCURnet

Hey Selina,

Dank je wel voor de verwijzingen naar interessante informatie over comfortabel binnenmilieu. Ik ben het alleen niet met je eens dat je vindt dat mensen oververhitting maar moeten accepteren als het warm is buiten. We bouwen onze gebouwen omdat we onszelf tegen weersinvloeden willen beschermen. Daar hoort oververhitting ook bij. Eens dat je niet in een koelkast hoeft te wonen, wat sommige mensen wel zouden willen in een hete zomer. Maar oververhitting is wel een probleem dat bij energiebesparend bouwen extra naar voren komt.

Bij extra isolatie blijft de binnengekomen warmte ook langer hangen. Gecombineerd met het effect dat met het toepassen van gebalanceerde ventilatie de te openen ramen vaak beperkt worden. ‘Alleen zonwering en open ramen voorkomen oververhitting in huis’ volgens onderzoek van de TU Eindhoven.

Maar je wilde doorgaan naar materialen, en dat komt heel goed uit, want ik was afgelopen donderdag aanwezig bij de marktconsultatie van de Hogeschool van Amsterdam voor de nieuw te ontwikkelen leergang Circulair Bouwen. Het grootste gedeelte van ons (bouw)afval wordt al gerecycled, maar vaak nog in laagwaardige toepassingen. Het is de kunst om in grotere eenheden te recyclen. Denk dan aan bouwdelen, of zelfs hele gebouwen. Lees voor de stand van zaken herbestemming en transformatie in het gratis kennispaper.

Hergebruiken van producten en bouwdelen gaat werken wanneer het makkelijker wordt om bouwdelen, producten geheel schoon weer uit een gebouw te halen. Daar zouden we dan al rekening mee moeten houden tijdens het ontwerp. Zoals omschreven in de publicatie ontwerpen met het oog op herbestemmen van gebouwen.

Ook zullen we dan beter moeten gaan vastleggen welke materialen er in een product en uiteindelijk in een gebouw zitten. Dat kan aan de hand van het materialenpaspoort. Onder andere binnen het Kennispartner project Active ReUse House zijn ze daar mee bezig. In het gratis webinar van 23 juni over kennispartner projecten die Active House als uitgangspunt hebben genomen, vertelt Duzan Doepel over het onderzoek naar de toepassing van de gerecyclede materialen binnen het Active ReUse House. Het webinar is hier nog steeds te bekijken.

Het toepassen van biobased bouwmaterialen is ook een manier om te kijken naar duurzaam materiaalgebruik en past deels in de circulaire economie. Mijn collega Natalie Prinsen gaat daar dieper op in. Zij is betrokken bij een aantal kennispartner projecten die aan het experimenteren zijn met biobased bouwmaterialen en ze schreef op basis van haar ervaringen het gratis kennispaper Op weg naar een biobased economie.

Vorige week was ik zelf bij het kennispartner project EcoDorp Bergen, waar ze ook met natuurlijke materialen aan de slag zijn. Ze bouwen met stro en leem. We helpen hen samen met Strobouw Nederland om hun gebouwen bouwfysische en constructief goed te krijgen. Uiteindelijk werk je met natuurlijke vezels met wisselende eigenschappen en hoe kunnen we daar op een goede manier aan rekenen?

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.