Bouwen her-geformuleerd

De tijden lijken voorzichtig wat beter te worden, maar zijn nog steeds niet gemakkelijk. Bouwpartijen zijn met elkaar en afzonderlijk aan het zoeken naar nieuwe mogelijkheden. De zoekrichting wordt vooral bepaald door de vraag hoe we het bouwen efficiënter en daarmee economisch haalbaar kunnen maken. Duurzaam bouwen en vooral de energiebesparing is een dagelijks issue waar rekening mee gehouden dient te worden. Om met Jos Lichtenberg te spreken: “Als je het proces tussen de oogharen door gadeslaat dan zijn we eigenlijk aan het resetten.”

Prefab bouwen de toekomst?

Eén van de trends die al veel langer een aanloop had, maar nu toch lijkt te landen in verschillende bouwconcepten, is prefab bouwen. Hierdoor ontstaan verschillende voordelen: de coördinatie tussen de verschillende toeleverende partijen staat minder onder druk dan op de bouw zelf, er kan snel gebouwd worden, dus de gebruiker ondervindt er minder last van, afvalstromen kunnen beter opgezet worden en er is een betere kwaliteitsbeheersing mogelijk.

Daar tegenover staat dat er een gedegen voorbereiding nodig is en dat het rendabel wordt met grotere vergelijkbare hoeveelheden. Vandaar dat bouwconcepten steeds meer de kop opsteken.

Modulaire renovatie van gebouwen is hier dan weer een specifiek onderdeel van, waar men vooral in de woningbouw mee aan het experimenteren is. Zo heb ik de afgelopen weken hard gewerkt aan een deelname aan een aanvraag voor Horizon 2020 voor modulaire renovatie van publieke gebouwen, dus ook daar ziet men de voordelen van prefabricage.

Aandacht voor de eindgebruiker

De voordelen van een (aanpasbaar) prefab systeem in een bouwconcept hebben ook als doel om de eindgebruiker directer te benaderen. Ook dat is een trend die stevig aan het doorzetten is: de aandacht voor de eindgebruiker. Diverse bouwconcepten, deel oplossingen en adviseurs richten zich op de eindgebruiker. Nu nog vaak in een aanbod gerichte sfeer in de trant van: ‘Ik zal met mijn kennis en ervaring wel even vertellen wat goed voor je is’.

De consument wordt steeds mondiger en ook dat zien we terug in de keuzes die worden gemaakt in de bouw. Om verder te komen in de bouw is het echt noodzakelijk om die eindgebruiker zelf aan het woord te laten. Om met onze producten en diensten beter aan te sluiten op wat de gebruiker wil. Vaak weten zij heel goed wat ze willen. Wat onze taak vanuit de bouw vooral is, is om het ruime scala aan mogelijkheden duidelijk te laten zien, zodat de consument beter geïnformeerd zijn of haar keuze kan maken. Om vervolgens gezamenlijk tot passende resultaten te komen.

Reframe Housing

Over deze, en meer onderwerpen wordt nagedacht op het event Reframe Housing op 15 april op de TU in Eindhoven. Het doel is om gezamenlijk het zoeken naar een toekomst in de bouw vorm te geven en voort te zetten. Daarbij is het event een begin om de discussie los te maken, partijen die dat willen kunnen vervolgens aansluiten om de dialoog verder uit te werken. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze discussies.

Zelf vind ik de discussie van het welzijn van de gebruiker en hoe we daar als professionals bij aan kunnen sluiten een heel interessante. Ik zal deze dan ook mede begeleiden.

— eerder verschenen bij SBRCURnet

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.