Benut de verplichte milieuprestatie berekening gebouwen voor slimmere keuzes

Vanaf 1 januari 2013 staat er in het bouwbesluit dat een berekening voor de milieuprestatie van gebouwen verplicht is. Dit artikel gaat over de manieren waarop je de milieuprestatieberekening in kunt zetten voor jezelf, je project en je opdrachtgever; om te helpen bij het maken van slimmere materiaalkeuzes die het gebouw duurzamer kunnen maken. Het maken van de milieuprestatie berekening kan dus meer zijn dan een verplicht nummertje.

Het uitvoeren van de in het bouwbesluit opgenomen milieuprestatie berekening heeft een aantal extra voordelen naast dat je omgevingsvergunning hiermee aan het bouwbesluit kan voldoen. Ten eerste geeft de berekening inzicht in het duurzaamheidsgehalte van de toegepaste materialen in het gebouw waar je mee bezig bent. Hiermee kun je afwegingen rond de duurzaamheid van materialen intern en naar de opdrachtgever beter bespreekbaar maken. De berekening biedt een objectief uitgangspunt voor een gesprek over de materialen die toegepast kunnen gaan worden.

Ten tweede biedt het werken met een milieuprestatieberekening de mogelijkheid om in het ontwerpproces al verschillende oplossingen en materialen uit te proberen om uit te zoeken welke materiaalkeuze een goede bijdrage kan leveren aan de duurzaamheid van het gebouw. Hiermee kun je ontwerpvoorstellen doen met een onderbouwd lage milieubelasting.

Ten slotte is het slim om nu al te gaan werken met milieuprestatieberekening omdat dit soort berekeningen steeds meer de standaard gaan worden in de bouwwereld. Door nu ervaring op te doen met de methodes van berekening ben je voorbereid op de toekomst.

Bouwbesluit

Eerst even terug naar het bouwbesluit, want misschien heb je dat nog niet helemaal meegekregen. In de milieuparagraaf, artikel 5.9 Duurzaam Bouwen staat: “ Van de samenstelling van constructieonderdelen van een woonfunctie is de uitstoot van broeikasgassen en de uitputting van grondstoffen gekwantificeerd volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.” Hetzelfde geldt voor kantoorpanden groter dan 100 m2. Er is ook bepaald dat er bij ministeriële regeling alsnog aanvullende eisen hieromtrent gesteld kunnen gaan worden. In de digitale versie van het bouwbesluit www.bouwbesluitonline.nl worden deze voor je bijgevoegd zodra deze beschikbaar zijn.

Bepalingsmethode

Okay, wat is dan die Bepalingsmethode? Deze methode is vastgelegd bij SBK (Stichting Bouwkwaliteit). Instrumenten die iets willen zeggen over de milieuprestatie maken allemaal gebruik van diezelfde methode. De methode haalt de benodigde milieugegevens van materialen uit de Nationale Milieudatabase www.milieudatabase.nl en geeft een berekening in een schaduwprijs in euro’s. Dit zijn de fictieve kosten die gemaakt zouden moeten worden om de negatieve milieu impact te herstellen. Inmiddels zijn er verschillende tools op de markt, waaronder een aantal gratis tools. Welke tools er zijn kun je zien op deze website.

Het invoeren van de gegevens gaat vaak aan de hand van een geïntegreerde catalogus waaruit je kunt kiezen. Per bouwdeel kun je aangeven hoeveel m3, m2 of m1 er van een materiaal/product gebruikt gaat worden. Wanneer je dit al in de ontwerpfase (globaal) invoert, heb je al een heel goed idee wat de schaduwkosten zijn en kun je eventueel het ontwerp aanpassen om een gunstiger schaduwprijs te verkrijgen. Direct inzicht in de milieudatabase met de achterliggende milieudata hebben we niet, maar via deze rekentools kun je wel testen welk effect een bepaalde materiaalkeuze van het ontwerp heeft op de milieuprestatie van het gehele gebouw. Je kunt dit heel gemakkelijk zelf doen en op deze manier de tool inzetten om de milieuprestatie van het gebouw te verlagen.

Zelf aan de slag met de milieuprestatieberekening

Wil je meer weten over de milieuprestatieberekening en/of zelf aan de slag gaan met een rekentool, dan kun je terecht bij SBR in samenwerking met DGBC op 13 maart a.s bij Materia in Amsterdam. Zij geven dan in één middag inzicht in de achtergrond en geven je een voorbeeld aan de hand van de DGBC materialentool, als voorbeeld van de vele anderen. Wanneer je dat wilt, kun je aan de hand van een huiswerkopdracht zelf aan de slag en wordt je geholpen als je vragen hebt. Meld u hier aan.

— eerder verschenen bij SBRCURnet

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.