Active House: visie, label of certificaat?

Herman de Haas (voorzitter) en Cindy Vissering (secretaris) lanceren Active House Nederland

Afgelopen maand op het Duurzaam Gebouwd Congres werd Active House Nederland officieel gelanceerd. Ik vond het best spannend om voor een zaal van zo’n 300 deelnemers de Active House visie en de relatie met de internationale Active House Alliance uit te leggen.

Gezien de drukte bij de workshop over Active House aan het einde van de dag, was er zeker volop interesse. Vaak kan men Active House echter niet geheel plaatsen: is het nou een visie, concept of een label, en is er een soort certificaat te behalen? Vanuit mijn betrokkenheid in Nederland én internationaal, licht ik graag een tipje van de sluier op.

Active House = energieneutraal, comfortabel en goed voor het milieu

De visie van Active House is ontstaan vanuit een reactie op het energiezuinig bouwen: alle aandacht was gericht op het beperken van het energieverlies. Daarbij wilde het binnenklimaat en het comfort nog wel eens in het geding komen. Zo werd het raamoppervlak beperkt, waardoor soms redelijk donkere gebouwen ontstonden. En de ventilatiehoeveelheid werd beperkt, of wordt zodanig gestuurd dat de bewoner er last van heeft en het systeem uitzet.

Prestaties op gebouwniveau

Active House heeft als visie dat een gebouw zowel energieneutraal (of energieleverend) kan zijn, als een comfortabel en gezond binnenmilieu kan bieden. Daarbij komt als derde aandachtspunt het milieu.

Active House wordt een visie genoemd, omdat het uitgaat van prestaties op gebouwniveau en daarom de opdrachtgever en zijn adviseurs (of bouwteam) de keuze laat met het oog op oplossingen. Dit in tegenstelling tot een concept, waarbij maatregelen en soms zelfs specifieke producten worden aangegeven.

De specificaties voor woningen zijn inmiddels vertaald in het Nederlands. Download hier de specificaties van Active House.

Secretaris Cindy Vissering en voorzitter Herman de Haas in actie tijdens de lancering van Active House NL. Foto: DennisWisse

Active House: een Visie

In de basis heeft Active House de visie dat het energieneutraal bouwen waarbij tegelijkertijd op een holistische, integrale manier rekening gehouden wordt met een comfortabel en gezond binnenklimaat én met het milieu de bouwstandaard wordt. Let wel: het gaat om het verspreiden van de visie; projecten waarbij er op deze wijze is gewerkt, hoeven niet persé het label Active House te krijgen.

Om de weg naar deze bouwstandaard te bewandelen, moet er veel en vaak over de visie verteld worden, en moeten we hulpmiddelen ontwikkelen. Het uitdragen van de visie wordt wel sterker wanneer dit gebeurd vanuit een gecoördineerd punt (de stichting) en met een naam om de bouwwereld en de gebruiker duidelijk te maken waar we het over hebben: Active House. Dat is wat de Internationale Alliantie doet en wat we nu ook in Nederland hebben gestart.

Om een idee te geven waar we heen gaan, zijn specificaties ontwikkeld die diverse niveaus aangeven van prestaties van een gebouw. Deze niveaus zijn weer te geven in een radar diagram. Hoe gevulder het diagram, des te hoger de kwalificaties van het gebouw. In principe zou dat genoeg kunnen zijn om aan te geven waar we staan en waar we heen willen.

Bij de Active House renovatie in Montfoort is in één radar aangegeven hoe de oude woning presteerde en hoe de gerenoveerde woning presteert.

Visie, label of certificaat?

De vraag die ik vaker krijg is: wanneer is een gebouw een Active House? Eigenlijk zou de radar waar ik in de vorige alinea op wees voldoende moeten laten zien hoeveel het gebouw aansluit bij de visie gedragen door Active House. De radar kan iedereen voor zijn eigen gebouw vrij invullen via de internationale website www.activehouse.info. De radar kan dus het beeldmerk worden dat aangeeft hoe goed uw gebouw aansluit bij de visie.

Maar we merken dat de markt behoefte heeft aan een houvast, aan een grens, aan een gecontroleerde waarde. Daarom is men internationaal aan het denken over een ontwikkeling op dit gebied. De afweging ligt tussen het zeer gecontroleerd aangeven en meten of alle waarden kloppen en dit vast laten leggen door een daarvoor aangesteld bureau (wat hoge kosten met zich meebrengt voor het project), of een meer zelf in te vullen systeem wat voldoende robuust is zodat het de status van betrouwbare ranking mee kan krijgen.

Helpt u deze visie verder te brengen?

Belangrijk is dat de kosten voor een project niet onnodig verhoogd worden alleen om een label of een certificaat te krijgen, maar er moet wel voldoende geborgd worden dat de ingevulde waarden betrouwbaar zijn. In deze discussie zullen ook zeker de Nederlandse partijen mee denken om tot een passende oplossing te komen.

Kortom, op dit moment gaat het nog vooral over het verder brengen van de visie en dat doen we graag ook met u. Misschien heeft u goede ideeën wat betreft de aanpak voor een label of een certificaat, dan hoor ik graag van u.

— eerder verschenen bij SBRCURnet en bij Energievastgoed.nl

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.